Bảng giá các dịch vụ khác | Công ty Thiên Luật

Bảng giá các dịch vụ khác

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN (Ngày làm việc) PHÍ DỊCH VỤ (Chưa VAT)
1. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

– Tư vấn và soạn hồ sơ

– Trực tiếp đi nộp và nhận giấy phép

3 1.000.000

(Đã bao gồm Lệ phí 200.000)

2. Làm dấu tròn:

– Tư vấn và soạn hồ sơ
– Làm dấu tròn (dấu vuông cao su lọai tốt nhất)
– Thông báo mẫu dấu tròn

3 1.000.000

(Đã bao gồm con dấu 450.000, chưa bao gồm tiền phạt nếu có)

3. Cấp lại dấu tròn: (do bị mất)

– Tư vấn và soạn hồ sơ
– Cấp lại dấu tròn mới (dấu vuông cao su lọai tốt nhất)
– Thông báo mẫu dấu tròn

3 1.000.000

(Đã bao gồm con dấu 450.000)

4. Khắc dấu tên:

– Dấu hộp có mực sẳn lọai tốt

1 100.000
5. Làm bảng hiệu mica lọai tốt (30×40 cm) 1 200.000
6. Làm thủ tục mở mã số thuế do bị khóa 10-15 1.500.000
7. Thông báo tài khoản ngân hàng 3 400.000
8. Thông báo mẫu dấu tròn 3 400.000

Liên hệ Tư vấn:

✔ Mrs Thu Thùy 0931.117.086 – 0902.750.114

✔ Ms Ngọc Huyền 0901 469 978 (Giờ hành chính)