Dịch vụ chữ ký số | Công ty Thiên Luật

Dịch vụ chữ ký số

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Áp dụng từ 01/06/2019

CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

 1. Đăng ký mới:

Gói sản phẩm 01 NĂM 02 NĂM 03 NĂM
Gía dịch vụ 1.161.818 1.993.640 2.825.455
Gía Token    500.000    500.000 Miễn phí
Thuế VAT 10%    166.182    249.360     282.545
Tổng cộng (đã bao gồm VAT) 1.828.000 2.743.000 3.108.000

 2. Gia hạn thời gian sử dụng:

Gói sản phẩm 01 NĂM 02 NĂM 03 NĂM
Gía dịch vụ 1.207.273 2.039.091 2.370.909
Thuế VAT 10%    120.727 203.909 237.091
Tổng cộng (đã bao gồm VAT) 1.328.000 2.243.000 2.608.000

* THIÊN LUẬT HỖ TRỢ:

– Đăng ký tài khoản nộp báo cáo và tiền thuế miễn phí cho quý khách

– Đăng ký tài khoản kê khai hải quan điện tử miễn phí

– Hỗ trợ lấy lại mật khẩu Token

– Hỗ trợ lấy lại User/mật khẩu trang Thuế cho quý khách

– Hỗ trợ cài đặt, xử lý các sự cố khi phát sinh

Liên hệ Tư vấn:

Mrs Thu Thùy 0931.117.0860902.750.114

Ms Trang Đài 0901.439.978