Dịch vụ chữ ký số

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Áp dụng từ 01/06/2019

CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

 1. Đăng ký mới:

Gói sản phẩm01 NĂM02 NĂM03 NĂM
Gía dịch vụ1.161.8181.993.6402.825.455
Gía Token   500.000   500.000Miễn phí
Thuế VAT 10%   166.182   249.360    282.545
Tổng cộng (đã bao gồm VAT)1.828.0002.743.0003.108.000

 2. Gia hạn thời gian sử dụng:

Gói sản phẩm01 NĂM02 NĂM03 NĂM
Gía dịch vụ1.207.2732.039.0912.370.909
Thuế VAT 10%   120.727203.909237.091
Tổng cộng (đã bao gồm VAT)1.328.0002.243.0002.608.000

* THIÊN LUẬT HỖ TRỢ:

– Đăng ký tài khoản nộp báo cáo và tiền thuế miễn phí cho quý khách

– Đăng ký tài khoản kê khai hải quan điện tử miễn phí

– Hỗ trợ lấy lại mật khẩu Token

– Hỗ trợ lấy lại User/mật khẩu trang Thuế cho quý khách

– Hỗ trợ cài đặt, xử lý các sự cố khi phát sinh