Hoàn thuế GTGT

1) Bước 1: Công tác chuẩn bị hồ sơ:

– Khách hàng cung cấp Hồ sơ pháp lý;

– Khách hàng cung cấp Hóa đơn chứng từ, Hồ sơ Kế toán;hợp đồng trong nước và xuất khẩu; các hồ sơ liên quan khác theo yêu cầu

2) Bước 2: Kiểm tra và đề ra phương án điều chỉnh sai sót

– Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra;

– Lập, Kiểm tra và soát xét Hồ sơ Hoàn thuế Giá trị gia tăng;

– Tư vấn, Hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhất;

– Thống nhất và Soạn thảo Hồ sơ Hoàn thuế Giá trị gia tăng;

– Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế;

– Thay mặt doanh nghiệp, trực tiếp nộp Hồ sơ Hoàn thuế tại Cơ quan thuế; giải trình với cơ quan thuế các nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế

– Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế;

– Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

3) Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT.

– Giải trình các số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT;

– Điều chính những sai sót về số liệu(nếu có) khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế yêu cầu;

– Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu(nếu có) từ cơ quan thuế trong việc hoàn thuế GTGT;

– Cùng doanh nghiệp nhận Biên bản kiểm tra thủ tục hoàn thuế trong việc hoàn thuế GTGT;

– Nhận quyết định được hoàn thuế GTGT từ cơ quan thuế theo quy định của Pháp luật; Kiểm tra Kho bạc chuyển tiền thuế được hoàn về tài khoản của doanh nghiệp có đúng với số tiền  theo Quyết định được hoàn của cơ quan thuế.

4) Thời gian hoàn thành: Khoảng 60-90 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp đủ hồ sơ hoàn thuế GTGT.

5) Chi phí dịch vụ hoàn thuế GTGT: chỉ từ 3 – 5%giá trị được hoàn dựa trên quyết định hoàn của cơ quan thuế

* Thiên Luật sẽ báo phí dịch vụ khi xem xét tình trạng hồ sơ hoàn thuế của Công Ty