Thay đổi giấy phép kinh doanh | Công ty Thiên Luật

Thay đổi giấy phép kinh doanh

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

NỘI DUNG THAY ĐỔI TỔNG PHÍ (Chưa bao gồm thuế VAT) THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc) GHI CHÚ

1) Thay đổi một trong các nội dung:

– Thay đổi ngành nghề.

– Mã hóa ngành nghề chi tiết (đối với giấy phép chưa có mã ngành)

– Tăng giảm vốn điều lệ

– Thay đổi địa chỉ cùng quận

– Thay đổi thành viên, cổ đông

– Thay đổi người đại diện pháp luật

1.500.000 3 ngày làm việc Bao gồm toàn bộ lệ phí
Lưu ý: Nếu thay đổi từ 2 nội dung trở lên phí thêm 200.000 đồng/ nội dung thêm

2) Thay đổi địa chỉ khác quận:

– Thay đổi giấy phép kinh doanh

– Dấu tròn (loại cao su tốt nhất)

– Chốt thuế tại cơ quan thuế cũ (10 ngày)

– Khai thuế tại cơ quan thuế mới

2.500.000 18 ngày làm việc Bao gồm toàn bộ lệ phí

3) Thay đổi tên doanh nghiệp:

– Thay đổi giấy phép

– Dấu tròn (loại cao su tốt nhất)

2.000.000 4 ngày làm việc Bao gồm toàn bộ lệ phí

  4) Chuyển đổi lọai hình:

 – Thay đổi giấy phép

 – Dấu tròn (loại cao su tốt nhất)

2.000.000 5 ngày làm việc Bao gồm toàn bộ lệ phí

*Lưu ý:

– Phí dịch vụ trên chưa bao gồm VAT

– Phí trên bao gồm toàn bộ lệ phí nộp cơ quan nhà nước

– Luôn có nhân viên Thiên Luật theo dõi và hỗ trợ trong quá trình làm việc

– Miễn phí giao dịch tận nơi các quận trong nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh, riêng các Huyện Củ Chi, Nhà Bè tính thêm 500.000 đồng phí đi lại giao dịch tận nơi

– Phí đi lại tận nơi Bình Dương, Đồng Nai, Long An: 2.000.000 đồng

  Liên hệ Tư vấn: