Thay đổi giấy phép kinh doanh

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

 

  1. NỘI DUNG THAY ĐỔI:
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc) PHÍ DỊCH VỤ (Chưa VAT)

1) Thay đổi các nội dung:

– Thay đổi ngành nghề.

– Mã hóa ngành nghề chi tiết (đối với giấy phép chưa có mã ngành)

– Tăng giảm vốn điều lệ

– Thay đổi địa chỉ cùng quận

– Thay đổi thành viên, cổ đông

– Thay đổi người đại diện pháp luật

– Thông báo tài khoản ngân hàng

– Thông báo mẫu dấu tròn

Chỉ từ 1 ngày Chỉ từ 300.000

2) Thay đổi địa chỉ khác quận:

– Thay đổi giấy phép

– Dấu tròn (loại cao su tốt nhất)

– Chốt thuế tại cơ quan thuế cũ

– Khai thuế tại cơ quan thuế mới

13 ngày 1 200 000

3) Thay đổi tên doanh nghiệp:

– Thay đổi giấy phép

– Dấu tròn (loại cao su tốt nhất)

4 ngày 800 000

4) Chuyển đổi lọai hình:

– Thay đổi giấy phép

– Dấu tròn (loại cao su tốt nhất)

4 ngày 800 000

 

  1. LỆ PHÍ PHẢI NỘP:
Lệ phí thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 200 000đ
Con dấu tròn (loại cao su tốt nhất) 450 000đ
Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia 300 000đ

  Liên hệ Tư vấn:

✔ Hotline Mrs Thu Thùy 0931.117.086 – 0902.750.114

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIÊN LUẬT

186/41 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TPHCM

0931.117.0860902.750.114

ketoan.thienluat01@gmail.com

ketoanthienluat.com

ketoanthienluat.vn