Thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) trọn gói uy tín giá rẻ ở TPHCM

Nếu bạn đang muốn thành lập công ty TNHH nhưng không biết thủ tục hồ sơ thế nào thì hãy để Thiên Luật giúp bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho bạn và thay bạn làm mọi thủ tục, giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Việc của bạn là hãy liên hệ chúng tôi. Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu sơ qua nội dung dưới đây.

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Có 2 loại công ty TNHH : Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+ Công ty TNHH 1 thành viên là : 1 hình thức đặc biệt của công ty tnhh do một tổ chức hay một cá nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nghiệp trước pháp luật

+ Công ty TNHH 2 thành viên là: có 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên chịu toàn bộ trách nghiệm trước pháp luật

Thành lập công ty TNHH

Công ty TNHH 1 thành viên

Ưu điểm:

– Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

– Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;

– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm:

– Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;

– Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ưu điểm:

– Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

– Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;

– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

– Doanh nghiệp có nhiều thành viên nhưng làm chủ sở hữu không được quá 50 thành viên theo quy định của pháp luật, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Nhược điểm:

– Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;

– Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Điều kiện thành lập công ty TNHH

Theo quy định tại Điều 13 Luật công ty TNHH 2005, Các cá nhân muốn thành lập công ty TNHH phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty TNHH kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty TNHH 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Thủ tục thành lập công ty TNHH

1. Người thành lập doanh nghiệp khi làm thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên, hai thành viên trở lên hay công ty cổ phần phải nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạ 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH
  • Bản danh sách thành viên công ty ;
  • Bản sao Giấy CMND của cá nhân hoặc giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền pháp luật ;
  • Bản dự thảo điều lệ công ty ;
  • Văn bản xác nhận số vốn pháp định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc người đứng đầu công ty ;

Theo quy định tại Điều 20, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký lên phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền. Các thành viên phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:

a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;

b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

Nếu công ty dự định thành lập có kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì phải có thêm Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hay theo quy định tại Nghị định 102/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp là văn bản xác nhận việc ký quỹ.

Nếu công ty có kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH Thiên Luật cung cấp:

Bạn có thể xem chi tiết bảng giá: TẠI ĐÂY

October 8, 2017
Điều kiện thành lập công ty TNHH

Điều kiện thành lập công ty TNHH

Để thành lập công ty tnhh không phải quá khó đối với một ai đó, nhưng vấn đề nảy sinh đó là những thủ tục, giấy tờ liên quan tới pháp luật, nếu bạn không có kiến […]
October 8, 2017
Thủ tục thành lập công ty TNHH TM DV

Thủ tục thành lập công ty TNHH TM DV

Thủ tục thành lập công ty TNHH thương mại dịch vụ – Để thực hiện thủ tục thành lập công ty trong trường hợp này, Thiên Luật sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn thực hiện các […]
October 8, 2017
Thủ tục thành lập công ty tnhh 1tv

Thủ tục thành lập công ty tnhh 1tv

Công ty Thiên Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên đúng luật trọn gói. Chúng tôi có thể đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước trong […]
October 8, 2017
Thủ tục thành lập công ty TNHH dược phẩm

Thủ tục thành lập công ty TNHH dược phẩm

Thủ tục thành lập công ty TNHH dược phẩm – Kinh doanh dược phẩm là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy quy định về thành lập công ty dược phẩm cũng […]
October 8, 2017
Thủ tục thành lập công ty TNHH du lịch

Thủ tục thành lập công ty TNHH du lịch

Thủ tục thành lập công ty TNHH du lịch – Bạn đang băn khoăn về thủ tục , hồ sơ thành lập công ty du lịch? Công ty Thiên Luật chuyên cung cấp dịch vụ thành lập […]
October 8, 2017
Thủ tục thành lập công ty TNHH xây dựng

Thủ tục điều kiện thành lập công ty TNHH xây dựng

Xây dựng là ngành nghề phổ biến trong xã hội. Vậy làm thế nào để tạo lập và phát triển một công ty xây dựng hiệu quả. Tự hào là công ty có chuyên môn trong lĩnh […]
October 8, 2017
Thủ tục thành lập công ty TNHH xuất nhập khẩu

Thủ tục thành lập công ty TNHH xuất nhập khẩu

Bạn đang muốn thành lập công ty TNHH xuất nhập khẩu? Bạn hãy tham khảo sơ thông tin thủ tục thành lập công ty TNHH xuất nhập khẩu dưới dây. Nội dung1 Đối tượng thành lập công […]
October 8, 2017
Tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên (MTV)

Tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên (MTV)

Khách hàng muốn tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp do mình tự bỏ vốn và làm chủ thì mô hình Công ty TNHH […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH như thế nào

Thành lập công ty TNHH như thế nào

Thành lập công ty TNHH như thế nào? – Bạn muốn hoàn tất thủ tục thành lập công ty TNHH nhưng lại đang băn khoăn về điều kiện thành lập, các thủ tục pháp lý cũng như […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH cần những thủ tục gì

Thành lập công ty TNHH cần những thủ tục gì

Thủ tục thành lập công ty TNHH ( trách nhiệm hữu hạn ) quý khách hàng cần chuẩn bị những gì khi làm các thủ tục pháp lý ? Công ty TNHH có 2 loại là công ty […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn

Bạn đang có kế hoạch mở công ty TNHH để kinh doanh riêng! Bạn đang thắc mắc “ thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?” có cần chứng minh vốn điều lệ hay không?. Bài […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH có người nước ngoài

Thành lập công ty TNHH có người nước ngoài

Việc thành lập công ty tnhh có người nước ngoài góp vốn với người bản xứ đang được nhiều người quan tâm. Bởi lợi ích của nó mang lại cho 2 bên đều có lợi ích tương […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH có lợi gì

Thành lập công ty TNHH có lợi gì

Hiện nay, có rất nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập doanh nghiệp theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn bởi khả năng phát triển và những ưu điểm vượt trội mà loại […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH 2 thành viên cần những gì

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên cần những gì

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên cần những gì? Mời bạn xem bài viết này. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN – Công ty TNHH một thành […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên là loại hình công ty do ít nhất 2 cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn để hoạt động kinh doanh. Khác với công ty TNHH […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài

Thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài

Công ty Thiên Luật với năm kinh nghiệm tư vấn thành lập công ty cho người nước ngoài, thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: – Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì? Mời bạn tham khảo nội dung dưới đây. Thông tin cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên Tên công ty: […]
October 8, 2017
Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên đang phổ biến hiện nay bởi tính gọn nhẹ trong cơ cấu tổ chức cũng như điều kiện, thủ tục đơn giản hơn so với công ty cổ phần và […]
October 8, 2017
Quy trình thành lập công ty TNHH

Quy trình thành lập công ty TNHH

Công ty Thiên Luật xin chia sẻ với quý vị quy trình thành lập công ty tnhh, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và 2 thành viên trở lên, hy vọng thông tin sẽ […]
October 8, 2017
Hồ sơ thành lập công ty TNHH

Hồ sơ thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập. Hãy để công việc ấy cho Thiên Luật và bạn […]
October 8, 2017
Cách thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Cách thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Khi nhiều cá nhân có nhu cầu góp vốn để lập công ty, trong đó các thành viên góp vốn chưa có nhu cầu huy động vốn từ bên ngoài  thì việc lựa chọn thành lập công […]
October 8, 2017
Các bước thành lập công ty TNHH

Các bước thành lập công ty TNHH

Bạn đang muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn? Nhưng không biết các bước thành lập thế nào? Hãy để Thiên Luật giúp bạn. Công ty TNHH là loại hình công ty mà thành viên […]
October 8, 2017
Chi phí thành lập công ty tnhh

Chi phí thành lập công ty tnhh

Bạn đang muốn thành lập công ty TNHH nhưng không biết phải tốn chi phí bao nhiêu, Thiên Luật gửi đến bạn giá chi phí thành lập công ty, bạn có thể tham khảo các gói dưới […]