Đăng ký thành lập công ty cổ phần | Công ty Thiên Luật

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Đăng ký thành lập công ty cổ phần
Công ty cổ phần được thành lập bởi tối thiểu ba tổ chức, cá nhân cùng nhau góp vốn. Khác với mô hình Công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên, vốn của Công ty cổ phần được chia thành nhiều phần gọi là cổ phần.Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.

Hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Chuẩn bị hồ sơ

(Quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2010/NĐ­CP)

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Kèm theo danh sách cổ đông sáng lập phải có:

a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân;

b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I­4 Thông tư số 01/2013/TTBKHĐT.

Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I­7 Thông tư số 01/2013/TT­BKHĐT.

Luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trong suốt quá trình thành lập và hoạt động, Thiên Luật cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần như sau:

  • Tư vấn pháp luật thuế, dịch vụ kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thành lập công ty;
  • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cổ phần;
  • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tư vấn và tra cứu miễn phí tư cách người đại diên theo pháp luật của công ty (công ty có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật
  • Tư vấn đặt tên công ty và tra cứu miễn phí tên công ty;
  • Tư vấn về trụ sở đăng ký công ty (Lưu ý không được là nhà tập thể và nhà chung cư);
  • Tư vấn về mức vốn của công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
  • Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp cũng như điều kiện quy định của pháp luật;

Nếu bạn muốn thành lập công ty cổ phần hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Liên hệ Tư vấn:

Hotline Mrs Thu Thùy: 0931.117.086 – 0902.750.114

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIÊN LUẬT

186/41 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TPHCM

0931.117.086 - 0902.750.114

ketoan.thienluat01@gmail.com

ketoanthienluat.com